Hyötyliikunta

Hyötyliikunta

 

Suurin syy yleiseen fyysisen kunnon heikkenemiseen on dramaattinen hyötyliikunnan määrän väheneminen. Perus- ja lihaskunnon perusta on aikaisemmin saatu puhtaasti tekemällä ruumiillista työtäja liikkumalla jalan tai pyörällä paikasta toiseen. Työssä käyvällä ihmisellä on erittäin suuri haaste saavuttaa viikoittainen pelkästään jo terveysliikuntavaikutteinen tavoite, jos päivittäiseen ohjelmaan eisisälly mitään hyötyliikuntatyyppistä tekemistä. Valtaosalla tämän päivän ihmisistä työn luonne on senkaltainen, että se ei itsessään täytä tätä tavoitetta. Sen vuoksi liikkuminen täytyy rakentaa työpäivänsisälle ennen kaikkea tekemällä tietoisia valintoja päivän aikana. Hyötyliikunta oikein oivallettuna antaapohjan sekä perus- että lihaskunnolle ja sitä voidaan täydentää liikunnan harrastamisella. Yleisestiolemme sekoittaneet käsitteet liikunta ja liikunnan harrastaminen ja tämä on omalta osaltaan vaikuttanutsiihen, että emme useinkaan saavuta fyysisen kunnon kehittämisen suhteen asetettuja tavoitteita.VälineistöHyötyliikunnassa tarvittavat välineet liittyvät jokapäiväisessä elämässä liikkumiseen ja työhön tarvittaviinvarusteisiin. Asialliset, käyttötarkoitukseen sopivat kengät ja vaatteet, kulkuvälineet kuten pyörä,tarvittavat työvälineet, ovat niitä, joita hyötyliikunnassa tarvitaan. Välineistöä tärkeämpi on käyttäjän omamielikuvitus ja sen pohjalta tapahtuvat päivittäiset valinnat. Työ- ja kauppamatkat, mahdollisten portaidenkäveleminen hissin käytön sijaan, ovat seikkoja, jotka vaikuttavat eniten ihmisen hyvinvointiin.Tänään ja huomennaHyötyliikuntaa tulisi tavalla tai toisella olla harjoittelun sisältönä päivittäin. Ruumiillinen työ esimerkiksipolttopuiden tekeminen, haravoiminen, siivous, monet muut kotoiset askareet ja työpaikalla portaidenkäveleminen, ovat harjoitteita, joilla voidaan luoda pohja hyvälle ja monipuoliselle lihaskunnonkehittämiselle. Päivittäiset työmatkat tai osa siitä on usein paras tapa aloittaa fyysisen aerobisen kunnonkehittäminen. Monissa työpaikoissa tämä on otettu huomioon järjestämällä työntekijöille mahdollisuusvaihtaa vaatteet ja säilyttää niitä niihin varatuissa tiloissa. Aloitettaessa liikuntaa on ensimmäinen tavoite kerätä riittävä määrä harjoituskertoja viikossa. Aamuin jailloin tapahtuva työmatkaan liittyvä minimissään 20 – 30 minuutin liikunta-annos on paras mahdollinenaloitus. Tähän liittämällä, esimerkiksi kotiin tulon jälkeen 2 x viikossa 15 minuutin mittaisenlihaskuntoharjoituksen ja viikonloppuna yhden pitkäkestoisen kävelylenkki, niin saadaan alkuajan yhdenviikon harjoitusohjelma.Osa jokapäiväistä elämääHyötyliikunta tulisi olla osana kaikkien ihmisten jokapäiväistä elämää. Se sopii erityisen hyvin ikääntyvilleihmisille ja kiireisille työntekijöille. Hyötyliikunta vaatii kaiken muun liikkumisen tavoin tuekseen myöspalautumista edistävää venyttelyä. Helpoin tapa on käydä läpi järjestyksessä, vaikka päästä päinvarpaisiin, koko keho keskittyen isoimpiin lihasryhmiin ja käyttäen aikaa n.15 sekuntia kertavenytykseen.Palauttamalla lihas lepopituuteensa tehostetaan harjoitusvaikutuksen syntymisen mahdollisuutta jaluodaan paremmat edellytykset seuraavalle harjoitukselle.Reijo JylhäValmentaja